Transities

Bugter Consult ondersteunt aanbieders in de Zorg en de Jeugdzorg bij de transities AWBZ-WMO en Jeugdzorg. Wij zijn sterk in het binnenhalen van opdrachten bij gemeenten.  Wij ondersteunen de zorgaanbieders bij het vertalen van de nieuwe eisen naar de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Wij richten ons met de instellingen op het verzekeren van een stabiele opdrachtsituatie en het scheppen van ruimte voor ontwikkeling en innovatie.