TENDERS ARE FUN

Onze specialiteit is het begeleiden van aanbestedingstrajecten en subsidieaanvragen. Wij werken voor gemeenten en ander aanbestedende diensten als inkoopadvsieur. We begeleiden aanbieders bij het deelnamen aan complexe aanbestedingen, zoals onder meer: aanleg gasleidingen, bedrijfskleding, begeleiden van startende ondernemers, beheer fietsenstallingen, coaching en assessment, groenonderhoud, Hulp bij het Huishouden, ICT- en telecom oplossingen, inburgering, jeugdzorg, klantvolgsystemen, levering wit- en bruingoed, medische dienstverlening, opsporingsapparatuur, parkeersystemen, projectinrichting, re-integratie, schilderwerk, schoonmaak, schuldhulpverlening, taalcursussen, verkeersborden, Wmo begeleiding.